Apărând pecetea etnică

„În lipsa acestui motor al devenirii, orgoliul naţional, orice popor se degradează, cade din istorie”
        Petru Ursache, prefaţă la antologia Doina, Ed. Timpul, Iaşi, 2000
       
        Cei trei etnologi, născuţi destul de aproape unul de celălalt (Petru Ursache, în 15 mai,1931, Constantin Eretescu,la 21 mai ,1937 şi Iordan Datcu, în 10 iunie 1933) fac parte dintr-o generaţie extrem de încercată. Pe un „pământ de cumpănă”, au apărat pecetea etnică. „Tot respectul”, a scris Petru în prefaţa antologiei Doina, despre „lupta decisă a evreilor pentru conservarea etniei.” La noi, omul de baştină, locul de baştină sunt ridiculizate.
        „Contaţi pe mine, sunt taur!”,îi replica Petru unui intervievant. Putea fi, ca orice fiu de ţăran, şi solemn, şi hâtru; şi simplu, şi etnosof. Dar totdeauna s-a pronunţat răspicat privind compromisul. Iordan Datcu foloseşte, pentru chestiuni de scriere, cuvântul netranzacţional. Nu negociază cu cei insensibili la fondul autohton. La fel, Eretescu: vede compromisul cu Puterea (şi în epoca lui Ceauşescu, şi în epoca tulbure şi tulburată de după el), de nejustificat. Constantin Eretescu şi-a dat demisia din Academia Română –Americană,după ce, acolo, s-a citit un mesaj de la Ion Iliescu. Bătrânu meu şi-a dat demisia de la conducerea Inspectoratului Judeţean de Cultură ieşean ( unde fusese propus de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici), pentru că primarul -ori prefectul fesenist- îi ceruse să se ocupe de primirea lui Iliescu la Iaşi, en fanfare.Atunci a răsunat lozinca imbecilă „Iliescu răsare/ Soarele apare” sau invers.Petru a refuzat net. Nu-i vorba despre aceeaşi ţinută etică?
        Nouă ani a luptat C. Eretescu în ziarul „Lupta. The Fight”. Discursul lui P.Ursache, în varii ziare şi reviste, de la „Dreptatea” la „Convorbiri literare”,”Bucovina literară”, „Hyperion”, „Argeş”, „Saeculum”,”Datina”,”Răstimp”etc.,etc., a vizat şi cenzura, în variile ei forme postsocialiste.
        În vremi închise, nu era uşor să fentezi „indicaţiile”, riscai sa fii acuzat ca deviant de la linie, de deficienţe în „angajarea” comunistă. Ce război a bătut Iordan Datcu să publice folclor din Basarabia ,cuvânt interzis : apărea B puncte puncte. Şi mă gândesc de ce acum (semnalarea îi aparţine lui Mircea Coloşenco) nu se găseşte nimeni să traducă în româneşte opera lui Alexei Mateevici, scrisă în rusă. S-ar face dreptate pentru bunul păstor „care îşi pune sufletul pentru oile sale” (Ioan,10,11), mort martiric la 33 de ani. Sau vechiul, naturalul , nobilul patriotism trebuie batjocorit azi? Noua „luptă de clasă” se duce între necredincioşi şi credincioşi,cum rostea, în Pastorala de Crăciun 2017, Părintele Episcop Ignatie al Huşilor.
        Iordan Datcu narează ce greu i-a fost să publice descântece şi colinde (conţineau elemente mistice). Mitologia era acceptată cel mai anevoios, dar şi poveştile despre sfinţi. O mustrare ca „preluarea trecutului în mod necritic” te scotea din circuitul editorial. Secţia CC-PCR de Propagandă şi Agitaţie nu dormea în bocanci. Nu numai Zigu Ornea era sâcâit de folclorişti ; Vasile Nicolescu se lăuda şi el cu opera-i de desfiinţare a Redacţiei de Folclor a Editurii Minerva. Nici lui Vasile Ileasă (director între 1986 şi ’89),care l-a înlocuit pe Aurel Martin, nu-i plăcea literatura populară. Ioan Şerb a putut să publice Albumul lui Ioan Muşlea abia în 1995, la editura proprie,”Grai şi suflet”. Cuvintele lui Mircea Eliade, din Prefaţa polemică la Scrieri literare, morale şi politice de B.P. Hasdeu, sunt nesocotite:
        „Astăzi, când istorismul este depăşit şi în cultura europeană încep să-şi recapete prestigiul formele de sensibilitate prealfabetică şi să se înţeleagă cum trebuie gândirea simbolică –cultura românească poate să-şi valorifice zone rămase până acum inerte şi obscure.Ni se pare,de aceea ,de-a dreptul îngrijorător faptul că nu acordăm importanţa cuvenită tocmai acelor ştiinţe care ne aşează pe picior de egalitate cu marile culturi europene. Poporul român , care nu a avut Ev Mediu glorios ( în sens occidental) şi nici Renaştere, şi deci n-a participat la istorie şi la crearea culturii europene, are o istorie şi o protoistorie de egală valoare cu a oricărei naţii europene importante, şi are folclor incontestabil superior tuturora. Astăzi, ştiinţa românească întâlneşte prilejul unic de a valorifica spiritualitatea şi istoria secretă a neamului nostru. Pentru că, după cum spuneam, istorismul a apus pretutindeni. Se pune preţ pe preistorie şi extraistorie: sunt cercetate şi promovate formele colective ale vieţii, simbolurile, tradiţiile orale etc. Or, în acest domeniu, poporul nostru este bogat.”
        Cu infinită amărăciune scrie impecabilul editor Iordan Datcu despre decăderea editologiei, despre substitutele de case editoriale cu nume fălos, care au luat locul celor profesioniste, despre cărţi gramatical incorecte, imorale etic şi estetic, aşa cum spuneam în altă parte. Sub ministrul Ion Caramitru, au căzut marile redute, Minerva şi Meridiane, privatizate. Prăbuşirea Casei Minerva a început-o Z. Ornea, preluând directoratul de la D. Micu: a redus drastic titlurile. A urmat licitaţia, în 8 decembrie ’99 şi, după licitaţie, dezastrul.
        C. Eretescu este inclement cu tarele românilor, atitudine pe care au avut-o şi Zeletin, şi Rădulescu-Motru, şi Ibrăileanu, şi Drăghicescu, şi Cioran, care şi-a transformat imensa iubire de România nu în resentiment, ci în iubiură (vocabula lui Luca Piţu), în scopul îndreptării. Scrie antropologul de peste Ocean :„de se va întâmpla ca aceste rânduri să fie citite de oameni răuvoitori, o să mi se reproşeze că nu-l iubesc pe Dumnezeu şi că nu sunt patriot. Dar tocmai asta e, că sunt patriot şi mă doare să văd că românii sunt aşa cum sunt, şi-l iubesc pe Dumnezeu, şi tocmai de aceea sunt mânios pe slujitorii lui necredincioşi şi incompetenţi.” Aferim.
        Specia preotului de ţară care „mângâia sufleteşte, îi sfătuia de bine, îi ajuta să fie oameni de bine,iar ei încercau să trăiască după Evanghelie”, cum notează Petru Ursache, se cam subţiază. Dar cine i-a adus pe ţărani în starea asta: analfabetism, sărăcie, beţivănie, incest, grobianism, violenţă ? Ce semeni aceea răsare. Se uită însă că ţăranul s-a opus ca nimeni altul dictaturii proletariatului care i-a pus lanţuri bătute-n nituri la picioare, l-a înfometat până la distrofie, l-a smuls dintre hotarele lui şi l-a mutat în Bărăgan. Au fost împuşcate sate întregi.Au fost trenuri ale morţii şi pentru luptătorii anticomunişti.
        Petru Ursache era excedat de criticile generalizatoare şi generalizante ale „defectologilor” care vedeau numai prostie ori şmecherie, înşelătorie şi minciună, somnolenţă şi lene. De 28 de ani încoace,li se induce românilor un complex de inferioritate,ca să nu uzez de cuvîntul defăimare. Şi hai să nu spun calomnii, ci neadevăruri despre români: cei mai beţivi, după ruşi, cei mai violenţi, după turci, cei mai intoleranţi, după toţi, ba chiar cei mai necredincioşi. Pentru că există şi un zâmbet în starea de dezesperare, Bătrânu îmi spunea : „Magda, ce s-ar face defectologii ăştia dacă am pune predicatul la sfârşit, ca nemţii? Ar citi în asta laşitatea la români?”
        Cât despre ospitalitatea carpato-danubienilor, continuu defăimată, Petru vedea în ea înţelegerea faţă de străinul („străinel”, în folclor) benefic „ pentru educaţia mitică şi umanistă. Străinul venit de departe e un mesager divin (la Eliade, la Zimmer),întemeiază cetate, religie, civilizaţie. Străinul, slujind puterea divină care l-a trimis în ţara lui, e admirat. Poate şi înfricoşează, dar nu e dispreţuit.” „Notele critice” se află în limitele moralei, susţinea Petru Ursache.Şi numai dacă e agresiv străinul devine vrăjmaş. S-au purtat românii nedrept cu ungurii după realipirea Transilvaniei? Nu, după cum nu s-au comportat rău cu prizonierii de război sovietici. Romulus Cândea, istoric şi universitar, a scris că româncele erau bătute cu ciomagul pe spinare de maghiari,în 1917 : „Poftim România Mare!” Ce să mai spui decât îndemnul din Vechiul Testament : „ Nu te teme, poporul meu, de ocara oamenilor şi nu tremura de batjocurile lor.”
        Petru n-a crezut o clipă că am avea „istorie ruşinoasă”, „cultură fragilă” ori „limbă insignifiantă”. A strâns mai multe decepţii, amăgiri (şi dezamăgiri) decât strânsese Cioran în Cartea amăgirilor. Numai că dragostea lui pentru ţăranul clasic, respectul pentru „mentalul stabil şi tradiţional” n-au căzut niciodată. Având în vedere tripticul Bine-Frumos-Adevăr, Petru Ursache repetă, în toate cărţile sale, că etnic şi etic nu sunt termeni opuşi, nici etnic şi estetic.Or, asta nu place antropologilor de direcţie nouă, însă studenţii săi de la Facultatea de Teologie din Iaşi, unde a predat 10 ani Estetică teologică, îi spuneau profesorul de Frumos.
        După 1990, a întrezărit imediat pericolul colonizării, al naţiunii dizolvate într-una largă, europeană şi l-a chemat în ajutor pe Eminescu : „european, dar româneşte”. „Cretinizarea morală” e sintagma lui Mihai Eminescu dintr-un articol politic (Sila morală, ”Timpul”,17 mai ,1883). În „cestiunea naţională”, cerea îndreptarea şcolii şi a bisericii. La etnolog, Eminescu făcea apel „să nu stea cu braţele încrucişate înaintea acestor specimene politice”. Cine erau specimenele? „Slugarnicii” „la ordinile stăpânilor miniştri”, cei „buimaci” „la discutarea legilor”, cei lipsiţi de patriotism „la tratarea cestiunilor naţionale”. Nu era reconciliant Eminescu. Nu s-a conciliat cu „hidoasa pocitură” (Nu suntem dispuşi, Opere X).
        „Fac întotdeauna elogiul oralităţii”, scrie Eretescu. La fel, Ursache. Cei doi şi-au dat doctoratul în Filologie sub conducerea Profesorului Mihai Pop, pe care l-au venerat. Pop a murit în 2000. Deopotrivă, discipolii lui detestă dispreţul faţă de tradiţie, de mituri. Eretescu a scris acolo, departe, despre mitologia românească, temă mare şi grea; lui Petru respingerea mitologiei i s-a părut de un penibil nemărginit. Mai ales când a citit textul unui comentator de doi cenţi, fost de două carboave, care se arăta condescendent : la urma urmei, nu-i bai că românii creează mitologii naţionale, compensatorii pentru deficienţele lor, susţinea insul.
        Îmi aduc aminte că, după o conferinţă a doamnei Nicoleta Coatu (în cadrul simpozioanelor „Datina”, tema sa fiind relaţia donator-donatar, termeni calchiaţi după narator-naratar, nu alta decât şpaga), Bătrânu s-a crucit : „Nicoleta a dat mitologia la români pe bacşişul la români. O fi căzut mitul în desuetudine?”
        Constantin Eretescu etnologul a acoperit o arie largă de cercetare: „Dobrogea, Oaş, Maramureş, Vrancea şi Munţii Apuseni”, enumeră Iordan Datcu în monografie. Petru nu s-a vrut, nu şi-a dorit să fie „ terenist”. Considera că a venit timpul pentru sinteze cuprinzătoare : extrem de importante în războiul pentru valorile identitare, tocmai pentru că se doreşte a fi de-construite; când naţiune, pentru istoricul L. Boia, e ficţiune. N-o fi găsit altă rimă sau o fi historically correct?
        Petru a crezut că „întoarcerea la folclor” nu trebuie să se facă prin „zone minore, lipsite de interes şi de valoare”. Doctoranzilor săi obişnuia să le spună: „ne prezentăm cu bancuri de tren sau cu valori fundamentale? Vreţi să fiţi actuali? Atunci ocupaţi-vă de doinele de înstrăinare, de cele de jalea despărţirii de ţară. Legenda, nu anecdota, snoava, nu bancul de mahala. Zvonuri? Sunt destule în presa scrisă. Să le lăsăm în pragul birtului, la uşa crâşmei lui moş Precu”.
        Nici eu nu cred că bancurile cu blonde „pisti tăt” ori cu Bulă îmbogăţesc literatura orală. Mă indispun seriile de glume porno cu ardeleni, la fel legendele urbane despre furtul de organe sau de tip „Bun venit în lumea celor cu SIDA”, când, după o partidă de sex, ”beneficiarul” primeşte prin poştă un sicriu miniatural : „Te-am molipsit!”.
        Dacă antropologii doresc o deschidere comparatistă, e greu de presupus că or să-i ajute astfel de „folclor” urban, à la Domnul Minune, à la Domnul Guţă, à la Domnul Salam. „Aripioare la grătar./ Aripioare la grătar./Să mâncăm o aripioară/ şi să mai bem un pahar” se cântă prea des pe canalele de cretinizare,care încearcă să şteargă minţile.
        Scrie P. U., în Etnosofia : „toate gusturile sunt gusturi” (v. maxima : Tutti gusti sono gusti), dar fiecare se recomandă pe sine prin gustul propriu, ca-n sentinţa „Gustul omului e mare boier”. Şi-i exclus să-l auzim pe Leşe, boierul cântecului autentic românesc, cântând Aripioare la grătar.
        „Psihologia zvonului” n-a intrat în preocupările lui P. Ursache. Au fost destule, de la „otrăvirea apelor”, strigată de Brateş la televizor, încoace. Apăruse, după Crăciunul însângerat, legenda urbană a babei care le aducea pistoale, ascunse în colivă, teroriştilor. Invenţia lui Iliescu, după care sunt lunetişti care trag din toate poziţiile, urletul gen. Nicolae Militaru : „Opriţi măcelul!”,tot la TV Liberă, cerând armatei să nu mai tragă când armata ,atunci,nu trăgea nici un foc, astea da legende urbane! Oare Ion Iliescu nu ştia că pensionarul Militaru, general în rezervă, era spion GRU? Sau l-o fi considerat zvon?
        Afirmă Iordan Datcu că ar fi discutabilă opinia lui P. Ursache din Dispare / Nu dispare ( „Convorbiri literare”,nr. 2,febr. 2005) şi anume că „legendele urbane ţin de componenta psiho-sociologului şi mai puţin a folcloristului.” De discutat da, discutabilă nu. Proiectul postmodern în analiza literaturii populare i-a displăcut lui Petru, deşi n-a fost antipostmodernist. A dezavuat ideea că tradiţia sufocantă ar descuraja originalitatea, inovaţia postmodernă.A văzut pozitiv un anume „ imobilism” al ţăranului : rezistenţa la schimbarea religiei, a limbii, a datinilor. „Puţin conservatorism nu strică”,obişnuia să repete.
        Const. Eretescu e armean polonez, dar simte neîmpăcat dorul –dor de România. ”Eu sunt o stafie a acelei ţări, iar ea e o stafie a mea. Singur dorul e adevărat.”. Cartea despre dor Petru n-a mai apucat s-o încheie, împins în moarte de un doctoraş care ştia că face rău ,dar a urmat comanda nesăbuită a doctoresei-şefă de clinică. Şi lui Eretescu un doctor stagiar i-a greşit o operaţie la ochi, cărturarul fiind convins că Secu ordonase să fie orbit. Nu i-a mers. Cu Bătrânu meu, da : ignoranţa , nepăsarea, neglijenţa doctorilor l-au ucis.
        Altă asemănare de biografeme Ursache-Eretescu am descoperit-o în mica noastră familie. Scrie soţul Eretescu despre Sanda Golopenţia, soţie : „Ea e Curtea Supremă” .La fel şi la noi, unde Curtea Supremă funcţiona şi în ce mă privea , şi în ce-l privea pe Petru. Ei, în Rhode Island, noi, în Iaşi, am trăit aidoma : „Noi doi suntem toţi”, scrie bărbatul, creştinul. Şi-mi vine în minte o doină de înstrăinare culeasă de Th. Roşculeţ : „Frundză verde baraboi,/ Ni-o făcut maica pi doi / S-o umplut ţările cu noi.”
        Câteodată mă gândesc la Petru ca fiind într-un fel de exil, dar cel mai des îl văd într- un colţ românesc de rai. Ştie doar Pronia dacă o fi aşa. Lupta lui pentru valorile tradiţiei s-a sfârşit în noaptea de 6 spre 7 august 2013.Constantin Eretescu şi Iordan Datcu o continuă. Şi poate că vom asista ,în fine,la ceea ce Blaga numea „revolta fondului autohton”.

                                                                                        Magda URSACHE