Lucian Perța - Parodie Gheorghe Grigurcu
Ștefan Lavu - Comedia numelor 86


                            Parodie Gheorghe GrigurcuMuză

S-a mai întâmplat să vii și imediat
să pleci și apoi iar să vii ca și cum
nimic între timp nu s-ar fi întâmplat
pe al imaginației drum –
te-am așteptat totdeauna lângă mașina de scris,
cu indigoul gata pus între hârtii
(în timpul acesta, alți poeți scriau
cu creionul tomuri întregi, mi s-a zis)
recunosc, niciodată nu ai uitat să vii,
dar ce folos dacă de multe ori ești
palidă și ștearsă, ca o pată de vis,
acesta e durerosul și crudul adevăr,
mie doar ritmică și plină de viață îmi trebuiești
(și-n timpul acesta natura, Cosmosul întreg,
murea și învia în răspăr)

                                                                                        Lucian PERȚA
                                    Comedia numelor 86Mai slăbiți-ne, domni ai audiovizualului, cu Slaboficat! Ne e dat a auzi această reclamă de șaptezeci de ori pe zi.
                                                                                *
Totești. Locuitorii de aici știu tot, fac tot, izbutesc tot. Un nume exhaustiv.
                                                                                *
Armand Assante, bine că nu Assasinante.
                                                                                *
Îi dorim Melaniei Cincea să devină, dacă e posibil fără mare întîrziere, a șasea.
                                                                                *
Cum am putea să-l pierdem din vedere pe Hăpău, ditamai general?
                                                                                *
Alexandru Băluță. Prescurtat, n-ar veni Abăluță?
                                                                                *
Merce merge des cu un Mercedes.
                                                                                *
Un panc reciclat, devenit punkist.
                                                                                *
Cornel Daniel Ciocoiu, pensionarul-salariat de lux, realmente un ciocoi.
                                                                                *
Ioan Spânu, un nonșalant purtător de barbă.

                                                                                        Ștefan LAVU