CAROLYN MARY KLEEFELD
        S-a născut în Catford, Anglia dar a crescut în sudul Californiei. A studiat arta şi psihologia la UCLA (University of California, Los Angeles). În 1980, s-a mutat în noua ei locuinţă, amplasată pe o stâncă, deasupra Oceanului Pacific, în Big Sur, California, unde studiază, scrie, şi pictează în sălbăticia din jur. Pasiunea pentru expresia creatoare şi atracţia irezistibilă de o viaţă pentru transformarea spirituală, au stimulat-o pe Carolyn să ajungă poetă, scriitoare şi artist plastic. A noua carte a ei, Soul Seeds: Revelations and Drawings, a fost nominalizată la premiul Pushcart, în anul 2008, iar prima carte, Climates of the Mind, a fost transpusă în scrierea Braille de către Library of Congress. Cărţile ei servesc drept texte inspiratoare în universităţi şi centre de recuperare din lumea întreagă. Ca artist plastic, se bucură de succes internaţional, expunîndu-şi tablourile în galerii, muzee, colecţii particulare şi prezentări multimedia. Carolyn a fost intervievată, alături de Allen Ginsberg, Terence McKenna, Timothy Leary, Laura Huxley şi alţii, în Nonconformiştii Minţii: Conversaţii pentru Noul Mileniu de David Jay Brown & Rebecca Novick. The Crossing Press, Freedom, CA 1993.Carolyn Mary Kleefeld a scris poemele de mai jos pentru actorul şi dansatorul american, David Campagna, marea iubire a vieții ei, dedicîndu-i-le.


Licoarea înfloririi noastre

Scăldat în aurul soarelui,
ai deschis porțile eterne
şi curajos ai lăsat astă lume
pentru alta. . .

Sub veşmîntul nevăzut
al dragostei sacre,
dau la o parte întunericul.
Inimile noastre,sfințite dincolo
de despărțire,
se înalță biruitoare.

Înflorite, sufletele noastre
dau o licoare
ne-ntîlnită vreodată.

9 aprilie, 2017

Licoarea dragostei noastre

Licoarea dragostei noastre
continuă să plîngă
prin inima, prin sufletul meu.


Ai ales prelungirea suferinței,
să fim împreună o vreme.

Acum, în această primăvară a răstignirii,
te văd ca pe un zeu al meu,
înălțîndu-te din viața toată-nverzită--
odată cu albastrul glicinei în floare,
luna în creştere.

Calea îmi este presărată
cu petalele sacre
ale comuniunii noastre divine.

M-ai luat
de soață muritoare pe Pămînt,
apoi m-ai dus
prin portalurile
unor lumi necunoscute
către unirea noastră în Etern.

Sunt şi eu nemuritoare ca tine acum?

Muritori sau nu,
străbatem eternitatea
purtați de o dragoste infinită.

9 aprilie, 2017

Te port în mine

Au trecut 35 de zile
de cînd ai lăsat în urmă tărîmul nostru.
Unde eşti acum, mă întreb?
Călătoreşti cu puține bagaje–
ca de obicei?

Cît mai tînjesc după carnea-ți aurie
ca un canibal hămesit arzînd
într-un deşert al dragostei.

Chiar şi aşa, tu continui să trăieşti în mine,
aşa cum ai promis.

Eşti cu mine tot timpul,
tu, inimă de înger,
respirînd odată cu mine.
Acum nimic nu ne mai ține departe unul de altul.

Bucuria mea este a ta.
Cînd zîmbesc, tu zîmbeşti.

Continui să fii
lumina mea călăuzitoare,
inspirația, dragostea mea infinită.

Cu nesfîrşită recunoştință,
te îmbrățişez, iubite David,
îngerul meu păzitor, binecuvîntat.

12 aprilie, 2017

Tot ce străluceşte

Plîng în pustiul dorului.
Mă prăpădesc?

Ce mult îmi lipseşti
când mă tulbur atît,
nesimțindu-te aproape.

Și, totuşi, ai fost cu mine
toată seara, Iubitule.
Eşti gata să vii acum
să te culci lîngă mine?

Vreau să te aflu tot timpul
în inima mea.

Cenuşa însoțeşte
văpaia iubirii.
Parcă mă înalț odată cu flăcările.
Și ce bine mai e:
totul ne apropie mai mult,
iubirea mea.

Mările întunericului
îşi fac clopotele auzite.
Stau pe spate
ridicînd privirea spre tine,
pătrunzîndu-te cu privirea.

Lumina mea călăuzitoare,
eşti în tot locul.
Eşti totul –
tot ce-i tandru şi glorios,
tot ce străluceşte.

12 aprilie,2017

Ca o pasăre

Gardianul meu
mi-a spus adio deocamdată.

Mi-a fost îngăduit
să-mi las temnița neîngrijită.
Să ies la plimbare,
să respir din nou aer curat,
să beau apă pură,
nu încă vin.

Da, mi-a fost îngăduit
să-mi las temnița,
iluziile însă mai plutesc
asemenea fantomelor din umbre,
aşteptîndu-mi întruparea.

O clipă le văd
aşa cum sunt,
dar nu mă ademenesc,
cine ştie
ce hău amenință
în clipa următoare.

Deocamdată mă bucur
de libertatea abia aflată,
ca o pasăre care tocmai
şi-a recîştigat aripile.

15 aprilie, 2017

                                  Traducere Olimpia IACOB