Miron Kiropol - Traduce din Gerard Manley Hopkins
Olimpia Iacob - Lu You


                                  Gerard Manley HopkinsTraducere Miron Kiropol

Sonetele groaznice

1
Să par străin


Să par străin, așa îmi fură dați,
Printre străini tată și mamă scumpă,
Nu-mi sunt aproape-n Christ surori și frați,
Iar El ce-i pacea mea-i spadă și luptă.

Anglia, fecioara care e soție
Gândului meu, nici ea nu m-ar aude
Dac-aș pleda, dar nu pledez, vai mie,
Sleit de lene când războaie-s multe.

Sunt în Irlanda iar, a treia oară.
Nu că nu pot să dau și săprimesc
Iubire, bunătate-n drum lumesc,
Dar sunt cuvinte sacre date-afară
De vrăji drăcești. Neauzit păstrate
Ori auzite, repede uitate,
Mă lasă-n cea mai grea singurătate.

                                                                                        Traducere Miron Kiropol
                                                LU YOU        Poetul Lu You (China, 1125-1209) a aparţinut dinastiei Song. A scris peste unsprezece mii de poeme şi opere în proză. Nouă mii de poeme au rezistat timpului. Modelul lui Lu You a fost poetul Tao Qian (365-427). Asemenea maestrului,acesta a zugrăvit lumea rurală şi a evocat stările şi scenele satului din timpul lui. A cultivat cu dragoste şi devotament poemul patriotic, exprimîndu-şi vehement protestul împotriva cîrmuirii slăbite de corupţie şi acceptarea pasivă a năvălitorilor. Toată viaţa s-a simţit fascinat de frumuseţea vieţii la ţară , de valorile trecutului, de obiceiurile şi tradiţiile Chinei de Sud.

Grădina mea cu gard din bambus

Trăiesc în prezent
ca un eremit într-o chilie
pitită departe undeva în munţi

Nu sunt poteci
spre sanctuarul meu
şi înadins ţin uşa închisă
în timpul zilei

Plin de entuziasm ridic
un gard din bambus pe pămîntul din jur

Un vis nu-mi dă pace
mă aflu pe Fushui River*
şi pradă mă las amintirilor vieţii trăite
sunt ca un pustnic pe Huashan Mountain**

Cînd florile ating splendoarea
îmi iau carafa de vin să-mi stârnesc mai abitir
desfătarea prin splendoarea naturii

Cîteodată vizitatorii mă caută
ah cum îmi invidiază ei obrajii plini de viaţă

Mică este odaia
chiar şi pentru o plită
pe care se fierbe apa infuzând ierburi tămăduitoare

Un gînd îmi vine în minte
acum e momentul să măresc bordeiul
acoperit cu stuf
cu o odaie sau două

*Rîu în sud-estul Chinei din Provincia Hubei moderne.
** zonă a templului Taoist la aproape 120 km de modernul Xi’ an City.


Cutreierînd împrejurimile unui sat aflat la apusul unui munte

Să crezi
şi să nu rîzi
în satul ăsta
nu găseşti o ploscă cu vin ca lumea

A fost o vreme
cînd în ani roditori
oaspeţii erau regeşte trataţi
ghiftuindu-se cu pasăre şi porc

S-au dus acele zile
locul însă
îmbie şi astăzi

Munţi şi rîuri
pretutindeni
ajungi să te-ntrebi
de-i posibil să afli un drum
să te scoată din adăpostul idilic

Privind prin desişul de sălcii
zăresc o altă aşezare bucolică

Mă iau după muzica de flaut
şi bătăile de tobe

E tîrg în zi de primăvară
cu petreceri în lanţ

Văd haine simple uşoare
oameni coborîţi parcă din vremuri de demult

Ah un gând îmi trecea prin minte

De-aş putea să las în urmă treburile
aş lua bastonul
prieten nelipsit
şi m-aş duce în sat călăuzit de lună
m-aş opri la o poartă
cerînd să înnoptez

Să scrii despre viaţa la ţară

Aici viaţa nu-i chiar uşoară
sărăcia îmi ţine de cald

Gătesc într-un vas mic
treabă de fiecare zi
prăjitura fierbinte e tot mai rară

Credeţi-mă
budinca asta ar fi desert grozav
de-aş avea puţină sare
ori o murătură două

Acum preţuiesc aromele legumelor sălbatice
bînd cu poftă şi zburdînd în jurul casei
Cu barca spre satul dinspre răsărit

Iată-mă într-o barcă de pescuit
pe un rîu învolburat
urcînd şi coborînd
ca o frunză învîrtejindu-se

Porneşte vîntul
aerul se răceşte
o umbră a lunii se arată pe cer

De-aş avea haine mai groase

Dincolo de malul nisipos
o potecă duce în munţi
acolo unde ţăranii adună
surcele şi frunze uscate
pentru focurile de seară

Aud rîsete pălăvrăgeală fericită
dincolo de garduri

Pe seară
vin acasă
cînd familiile aprind focul
lăsîndu-şi lumina dincolo de porţi

                                                                                        Traducere Olimpia IACOB