Voci pe mapamond. O antologie bilingvăBRIDGING THE WATERS II, (în trad., PUNŢI PESTE APE II ) este o antologie de poezie internaţională, în ediţie bilingvă[engleză-coreeană (primele două secţiuni) şi coreeană-engleză(ultimele două secţiuni)]. Coeditorii acestei frumoase cărţi sunt Yoon-Ho Cho (Korean Expatriate Literature, USA) şi Stanley H.Barkan(Cross-Cultural Communications. New York, USA). După cum mărturiseşte poetul şi editorul american de origine coreeană, Yoon Ho Cho, în Prefaţa pe care o semnează, volumul are o ţintă sigură:”globalizarea literaturii coreene”, literatură prea puţin cunoscută în lume, deşi are o istorie lungă.” Cauza rămîne aceeaşi:“bariera lingvistică, dublată de lipsa traducătorilor” (p 8). Traducătorii coreeni profesionişti, fini cunoscători ai limbii engleze, care au lucrat la acest volum de 628 de pagini, sunt: Rachel S.Rhee, Eunhwa Choe, Kyung-Nyun Kim şi Kyung Hwa Rhee. Yoon-Ho Cho &Stanley H. Barkan deţin copyright-ul pentru ediţia 2017. Volumul cuprinde patru secţiuni: (1) POEŢI AMERICANI; (2) POEŢI INTERNAŢIONALI; (3) POEŢI AMERICANI DE ORIGINE COREENĂ şi (4) POEŢI COREENI.

1. POEŢI AMERICANI

JOHN ANTHONY BRENNAN

Originar din Crossmaglen, orăşel din Ducatul Armagh, Irlanda. Volumul său, Să nu mori regretînd/Don’t Die with Regrets, a fost premiat în 2015(”Next Generation Indie Book Award”).

FLUTURI DE NOAPTE

Am coborît în pădurea înghiţită de-ntuneric şi răcoare,
printre fluturii nopţii în zbor,
Pe umbre lumeşti, pe ape spumegînde, ieşite din matcă,
Îmbrăţişîndu-mi meditaţia stingheră.
Muşchiul de-ndată se agaţă de bătrînul copac
Lîngă malul rîului curgînd domol
Somonii sar şi eu zîmbesc,
În linişte, sub chipul argintiu al nopţii regină
Ochi strălucitori, cafenii, iscodind din adînc
se oglidesc privindu-mă.
Îmi mîngîie mîna, cuibărindu-se în voie
Cu povestea ei de demult.
Îmi spune în răcoarea nopţii
că timpul şi spaţiul aici sunt şi acum.
Îmi povesteşte despre o fecioară nespus de frumoasă
Cu privire bîntuită şi palid obraz.
În plete cu flori de măr ea
cutreieră pădurea căutîndu-l pe el
să-i vindece inima şi dragostea nevinovată,
să îi oprească umbletu-i stingher.
Lîngă stejarul cel alb o fată se iveşte deodată
în lumina strălucitoare, tremurătoare,
vorbind cu glas duios.
Apoi amîndoi dispar în noapte.

Pentru WB Yeats

Din vol. Don’t Die with Regrets (New York, Enscribe Publishing, 2015)

PĂSĂRI CÎNTĂTOARE

Un milion de secrete în oasele tatei.
Secrete duse mai departe
De la naşterea timpului şi a spaţiului
În amestecul triumfător al diversităţii, cutreierînd la nesfîrşit
Prin ceţuri învăluind Insula Sfintă, el încă respiră. Amintirile
oamenilor lui, păstrate în pietre şi
şi pămînt, vorbesc despre odată,
pătrund tot mai adînc, cerînd parcă să nu fie
uitate vreodată.
De la Cessair, prin Fomori,
Nemedieni, Fir Bol, Tuatha, Milesieni,
Celţi, Vikingi şi Normanzi.Am inspirat cocktailul de viaţă
Cu plămîni primitori şi uriaşă surpriză
Sunt în oasele tatei
şi tata în mine.
E cerşetorul, omul sfînt, stăpînul
Şi omul liber, cutreierînd şi acum cîmpul, sigur pe el.
Neînfricat trecînd prin apă, prinzînd păstrăvi, cu siguranţă măsurată.
Îl farmecă şi acum sticletele din vîrf de copac, mereu grijuliu.
Oasele îi cîntă chiar tare şi i le aud
Pînă şi în toiul nopţii-ntunecate.
Într-o seară liniştită, îi aud fluieratul melodios
Plutind în aer, chemîndu-mă.


2. POEŢI INTERNAŢIONALI

MARGARITA ALEKSANDROVA

(Bulgaria)

Este conferenţiar la Universitatea din Plovdiv, doctor în educaţie teatrală.

AMFORĂ

Noaptea, amforă antică
primind seminţele dorinţelor
gata oricînd să plesnească

mustind de viaţă
de nestîmpăr
de miracolul vieţii şi-al creşterii

Întunericul, pîntece
Milos, ascunzînd
Posibilul şi imposibilul.

Ziua, pumnal strălucitor,
smerit despicînd
realul de imaginar.


Din vol. Ispita dragostei /Attempt for Love ( Versiunea engleză :Simona Tolcheva)


CÎND VISĂM

Cînd visăm,
Cînd iubim,
Cînd dorim,
Cînd negăm

Timpul trece prin noi
Cînd păşim în tăcere
Din aroma Toamnei
Spre temniţa iernii.

Simţirea vulcanică
Ferecată-i în celule.
Pielea îşi aminteşte atingerea,
Suflarea îşi schimbă ritmul.

Cînd zburăm
după clipa fericirii
Cînd alergăm
Nepăsător trecînd prin vieţile noastre.

Din vol Ispita dragostei


3. POEŢI AMERICANI DE ORIGINE COREEANĂ

CHUNG-HA CHO

S-a născut în 1961, în Coreea. A debutat în 2009, în KOREAN EXPATRIATE LITERATURE. Premii obţinute: The New Poet Award, conferit de Korean Expatriate Literature şi premiul revistei Changjo (Creation) Literature(2010). Volume se versuri publicate: Zorele/ Morning Glory şi Scoica/ Shell. Membru în Korean Expatriate Literary Association. Locuieşte în Massachusetts.

ZORELE

Dorul creşte
ajungînd floare..
Şi mai adînc de două ori înfloreşte.

Dragostea aprinsă se deschide timid
Fluturînd în bătaia vîntului.
Tăria ei nu trece
de puntea albastră subţire,
o floare a inimii de dor încercată

Dorul creşte
făcîndu-se floare.
Şi mai adînc de două ori înfloreşte.

STRUGURI

Vară tîrzie
mă îmbie dulceaţa lor
dinspre vie.

Strugurii se simt grei
şi sub pala de vînt.

Boabele vineţii, rotunjindu-se,
îşi plinesc dulceaţa.

După soarele verii lungi,
cu sete arzătoare,
cit de înmiresmaţi mai sunt!

Dăinuire e viaţa
în pămîntul aşternut să mă cuprindă
chibzuinţă,
acolo unde e nevoie să fiu.


YE SOOK SON

S-a născut în 1939, în Busan, Coreea de Sud. A studiat limba engleză la Universitatea din Yonsei.În 1978 a obţinut titlul de doctor în educaţie, în cadrul Universităţii din Missouri. A debutat ca poetă. În 2015 a fost premiată la secţiunea poezie de către revista Korean Expatriate Literature. A publicat un volum de eseuri autobiografice, Azi soarele e tot pe cer /Today the Sun is Still in the Sky. Face parte din Korean Expatriate Literary Association, USA, şi Yeji Literature, Chicago.

CA UN NOR ALB

E prea albastru cerul
şi norul mult prea alb.

Peste Pacific saltă bancul de balene,
Şi dorul mă poartă spre cuibul meu
cu azalee înflorite

Azi-noapte m-am visat
nor alb plutitor:
Vai, anii mei...!

TĂCERE

Prin fereastra deschisă
torente orbitoare de lumină
şi adiere alunecînd peste frunze

Cînd inima îţi este ferecată
Într-o lume a morţii
Aud tăcerea

Cînd îţi deschizi inima
Apare în zbor o pasăre
Aşezîndu-se cuminte pe creanga de lîngă fereastră.

4. POEŢI COREENI

Mi Hee Oh

Mi Hee Oh s-a născut în Coreea de Sud ( North Kyung Sang Province). A studiat artele la Kyungbook University. După debutul literar, Revista Seoul Munhakin i-a acordat un premiu pentru poezie (the Poetry Award). Este profesor de artă şi fotograf.

OCHII MESTEACĂNULUI ARGINTIU

Lacrimi –
ei, şi?
Să curgă, da, de ce să le-mpiedici?
Înlăcrimat,
cu ochi pierduţi se uită spre locul rămas neştiut.

AZALEE REGALĂ

Inima-ţi
aprinsă
Picuri
de ploaie
curg
curg
curg
asemenea lacrimilor

Din Bridging the Waters II / Punţi peste ape II / An International Bilingual Poetry Anthology (Korean, American, Other. Co-edited by Yoon-Ho Cho & Stanley H.Barkan. Co-published by Korean Expatriate Literature & Cross-Cultural Communications. New York, USA, 2017)


                                  Traduceri:
                                        Olimpia IACOB