Gerard Manley Hopkins - Traducere de Miron Kiropol
Olimpia Iacob - Voci pe mapamond. Michael Schmidt


          Gerard Manley Hopkins - Traducere de Miron Kiropol
Sonetele groaznice

6

Inima mea să o trăiesc prin milă

Inima mea să o trăiesc prin milă;
Să-mi trăiesc eul trist, dăruitor,
Să încetez de azi vieții să-i mor
Prin chinul minții-n chin mereu prăsilă.

Mă arunc spre mângâierea ajunsă nicicând,
Bâjbâind împrejurului orb și neconsolând,
În bezna ochilor ce nu pot avea zi și sete aproape,
Însetând din tot în tot într-o lume de ape.

Suflet, eu, mergi, biet eu istovit sub vină,
Te sfătuiesc, lasă asta, în altă parte
Chiamă-ți gândurile; mângâierii dă-i adânc rădăcină;

Să-i crească bucuria, când Dumnezeu va vrea, cum Dumnezeu va vrea,
Al cărei surâs e nesmuls; dar la un ceas neprevăzut – așa
Cum cerul împestrițând munții – iluminează un răpitor departe.

                                  Traducere Miron Kiropol
                            Olimpia Iacob - Michael Schmidt        S-a născut în Mexic, în 1947. A studiat la Harvard şi la Colegiul Wadham, Oxford. Este profesor de poezie la Universitatea din Glasgow, şi “ writer-in-residence” la Colegiul St John din Cambridge. În 1969, a înfiinţat editura Carcanet Press Limited, pe care o conduce în calitate de director managerial şi editorial; din 1972 este fondatorul şi editorul general al publicaţiei PN Review. Antologator, traducător, translator, critic şi istoric literar, deţine titlul de Fellow al Societăţii Regale de Literatură şi în 2006 i s-a decernat disticţia O.B.E. pentru slujirea cu credinţă a poeziei.

Răspunzînd împăratuli Iulian

Mesopagon, după Cavafy

Faţa lui era hîdă în multe feluri. Aşa se face că
De îndată ce a fost posibil, şi-a lăsat barbă
Ca să o acopere, să o ascundă. În timp ‘tufărişul’
I-a acoperit buza de iepure şi mandibula strîmbă,
Şi apoi gîtlejul vînos, pieptul ciupit de vărsat,
Şi pieptănată ca un şorţ , acesta, sură şi castanie,
De vîrstă mijlocie, îi ascundea şi burta,
Îi ascundea dorinţa, el o pieptăna şi o tot pieptăna,
Dar faţa tot urîtă rămînea : nasul,
ochiul stîng şi el adîncit în cap. Urît –însă, nu prea
contează. Era diferit, nu putea să-i dispreţuiască
pe săraci, pe ologi, pe leproşi şi pe omul
cu inima zdrobită de cornul dragostei.
(Inima zdrobită de cornul dragostei.)
Deşi împărat, ştia cum era să fii supus,
Cum ar fi fost să rîdă supuşii pe înfundate
Şi să nu fii zeul propriului templu.
Deşi se plecau pînă la pămînt în faţa lui,
Bogaţii, săracii, la trecerea alaiului,
De-ndată ce acesta se pierdea în zare, rînjeau,
Şoptind pe seama ochilor lui, a nasului, ba mai mult,
A bărbii mari, aspre şi ridicole. Dar şi pentru că,
Acesta îi cunoştea, faţă de regii dinaintea lui.

Dorinţă

Am simţit noi dorinţă? Am simţit-o. Am simţit dorinţă.
Şi ce am făcut cu ea? Am suportat-o
Îndărătul coastelor, între ochi şi urechi,
În maţe şi zona inghinală, luptînd parcă să respire
Ca şi cum am fi fost atacaţi ori tăiaţi ori căzuţi
Din viaţa normală pe un pumn.
Ni s-au umezit palmele şi simţeam mîncărime,
Ne-am uitat între degete. Ea nu ne văzuse.

Ce am făcut după aceea? Am citit-o, am învăţat-o pe dinafară;
Ne-am lipit urechea de ea şi i-am auzit plămînii mici
Pufăind. I-am ţinut de cald, am hrănit-o cu lucruri dulci,
I-am cîntat, am întors-o în pat,
I-am umflat perna , am adunat cratiţele.
Am ţinut-o aproape,mirosea a drojdie, mirosea a sol.
Ce am făcut noi? Vreme de un an am găzduit-o ,
Parcă eram un oraş modest lîngă un golf.

Şi a aruncat ancora, a strîns pînzele, a ridicat fanioanele. . .
Marinari frumoşi cu clapele buzunarelor albastre şi bine scrobite,
Căpitanul , înger fără aripi. . . nu, căpitanul, bărbat,
Şi noaptea lampioane chinezeşti, plutind, încîntătoare,
Un ansamblu de tuburi, taboruri, şi o scripcă
Dînd ghes inimii, făcînd-o să danseze. A dansat.
Urmăream de pe chei, nu am urcat niciodată pe punte.
Ne îndemnau şi ne îndemnau dar noi nu am urcat niciodată pe punte.

Într-o zi totul s-a încheiat. Ne-am trezit, aceasta plecase.
Ca atunci cînd circul lasă suburbia fără viaţă,
Sau cînd e Bobotează şi toţi copacii aprinşi
Mocnesc în curţile din spate iar fumul naşte lacrimi.
Ne-am întors unul spre altul, ţinîndu-ne
Unul pe altul. Am rămas în oraşul de lîngă golf.
O lună creştea din mare şi, odată pe cer, s-a micşorat
Într-o noapte plictisitoare acum, pe care o locuim împreună.


Timpul prezent

Bătrînul molfăie aer.
Sub pămînt mireasa-i
Călătoreşte la nord şi la sud
Purtată de viermi,
Cîrtiţe truditoare,
Larve, chiţcani, şoareci de cîmp.
La vremea Învierii
Hristos trezi-va
A cîmpului suflare ,şi ea
Pe trunchiuri se va ruga
Asemenea Laurei preschimbată-n copac
Cu creangă şi floare, cu pupile
Din rouă,
Pulsînd o bîlbîită adiere.

Bătrînul o simte
Şi din nou e în braţele ei
ca odinioară ; amîndoi tineri
Se schimbă ca ventriculele,
Se ating chemînd, răspunzînd atingerii,
Două clime, emisfere,
Desluşite în furtună, în linişte.

Acum ca un pumn singuratic
Într-o poală strîns se odihneşte el
sub umbrarul luminat şi bogat al castanului.
Printre nu-mă-uita, clopoţei
Şi guşa porumbelului.
Acum stă pe o creanga doborîtă ;
Miros de muşeţel
unde picioarele-i stau depărtate,
iese din pămîntul scrijelit.

Apoi, în frunzele întunecate
Rotunjite peste an, o străfulgerare,
Un guguştiuc: cum mai gîngureşte
Printre lumînări licărind.
El îi ascultă glasul,
Inspirînd aerul înmiresmat.
Mireasma mai că devine gust,
Gustul aproape atingere.

Mai mic e rostul lui decît al lui Hristos:
Învierea ei ca oxigenul
Vine la el,
Vocea , muşeţelul ;
Şi ea ajunge la el ca o mînă
Strîngîndu-se pe inima lui.
Vreme de tihnă,
să fii viu şi nu singur,
Graţie imaterială –
Reflecţie, nu reflex.
El molfăie aerul primit.
Îl hrăneşte ca un Paşti.

Anacreon

După Greci
i.
Din nou iubesc ,din nou nu iubesc.
Sunt nebun din nou şi din nou nu sunt nebun .
ii.
Cărunt pe la tîmple, alb în creştet;
S-a dus tinereţea zglobie , dinţii şi ei
Mă dor şi clănţăne, durata vieţii se scurtează, şi
Oftez mai mult decît altădată şi mă tem de Tartar;
Furcile întunecate ale Iadului îmi ţin spaimele,
Şi cărarea deschide hăul şi omul coboară
Fără cale de întoarcere.

iii.
Urmăreşte-l , bătrîne Anacreon, zdrenţăros şi slăbit, clătinîndu-se
De prea mult vin, cum îşi mai pleacă trupul peste o piatră.
Priveşte îndelung, îl priveşte plin de dragoste, de adîncă simţire,
şi vede că veşmîntul îi alunecă, îl tîrăşte. Aburit de vin
şi-a pierdut sandală, cealaltă ascunzîndu-i zbîrcitele-i degete
de strînsoare. Poetul îl cîntă pe cuceritorul Bathyllus, pe corpolentul Megistus,
zdrăngănind la melancolica-i liră. O, Muze,
Ocrotiţi-l pe cel care negreşit va rătăci
De-ar fi ca sluga credincioasă a lui Bachus
de vinul lui Bachus să fie doborîtă.

                                  Traducere de
                                        Olimpia IACOB